Umelecké potreby Prešov. Predaj umeleckých a kreatívych potrieb.
umelecké potreby O umeleckých potrebách Nákup umeleckých potrieb Kontakt na umelecké potreby

Stav vášho košíka: 0EUR
[Do košíka]
Produkty

Použitie internetového obchodu


Použitie nášho internetového obchodu je jednoduché a intuitívne spracované. Pred jeho použitím sa ubezpečte, že váš prehliadač podporuje javaScript, resp. či je jeho spustenie povolené.

Pre výber žiadanej položky použite navigáciu na ľavej lište stránky. Odtiaľ sa dostanete k zoznamu nami ponúkaných tovarov. Ak sa rozhodnete pre určitú položku z ponuky, zadajte požadovaný počet kusov a stlačte tlačidlo "Vložiť do košíka".

Vybraný tovar sa uchová v nákupnom košíku a vy môžte pokračovať v nákupe. Ak ste si výber položky rozmysleli, môžte ju kedykoľvek z košíka odstrániť stlačením tlačidla "Odstrániť z košíka!". Stav vášho košíka si môžte kedykoľvek skontrolovať v hornej časti ľavej lišty.

Ak si želáte, zakúpiť vybraný tovar z košíka, stlačte tlačidlo "Pokladňa", ktoré sa zobrazuje pod položkami v košíku. Potom budete vyzvaný k vyplneniu kontaktných informácií, aby sme vám tovar vedeli doručiť. Po ich potvrdení, považujte nákup za ukončený.

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

2. OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci vyplnením elektronickej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami predávajúceho pre dodávku tovaru. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar uvedený v objednávke. Kúpna zmlúva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim. Objednávku môže kupujúci stornovať na e-mailovej adrese umeleckepotreby@umeleckepotreby.com najneskôr do 4 hodín od odoslania objednávky.

3. DODACIE PODMIENKY A PLATBA

Objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu poštou ako dobierka. Cena dobierky je závislá od hmotnosti objednaného tovaru. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny za prepravu sa uvádzajú podla sadzobníka Slovenskej pošty.
Poštovné a balné do 1 kg - 3€, nad 1 kg - 4€.
Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať druh a množstvo tovaru podľa objednávky kupujúceho,
 • dodať tovar v dohodnutej cene,
 • ystaviť daňový doklad ako faktúru, ktorá je zároveň dodacím listom,
 • tovar pripraviť na odoslanie tak, aby bol primerane zabalený,
 • dodať tovar, ktorý je na sklade v čo najkratšom termíne, t.j. odoslať od 3 do 14 dní
 • o tovare, ktorý momentálne nie je na sklade kupujúceho ihneď informovať formou e-mailu,
 • ak kupujúci nepreberie tovar v stanovenej lehote, predávajúci odstupuje od kúpnej zmluvy.

Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať a zaplatiť objednaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou resp. kuriérskou službou,
 • za poškodenie tovaru zavinené poštou resp. kuriérskou službou,
 • za nedodanie tovaru ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu resp. distribúciu z nepredvídatelných okolností.

4. REKLAMÁCIE

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť obalu zásielky. Pokiaľ je obal zásielky viditelne poškodený alebo zničený, zásielku doporučujeme neprevziať! V prípade zistenia množstevného rozdielu je kupujúci povinný nahlásiť nezrovnalosť okamžite predávajúcemu. Predávajúci zabezpečí nápravu výmenou tovaru, resp. poskytne zľavu na tovare. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Postup pri reklamácií:

Kupujúci
 • informuje o reklamácii predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne,
 • tovar zašle doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho,
 • uvedie dôvod reklamácie a svoju adresu,
 • priloží doklad o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho.

Predávajúci reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru predávajúcim.

Kupujúci ma právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave, vrátane obalov a dokladov, ktoré boli spolu s ním. O vrátení tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho písomnou formou a to prostredníctvom e-mailu, ktorý musí obsahovať číslo objednávky, kód vráteného tovaru a číslo účtu, na ktorý mu bude poukázaná suma za vrátený tovar.

Pri oprávnenej reklamácii bude tovar vymenený za nový pokiaľ bude na sklade, resp. po dohode s kupujúcim bude zaslaný náhradný tovar alebo bude vrátená suma za reklamovaný tovar.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ e-shopu je tá istá osoba ako predávajúci. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem Slovenskej pošty a.s., ktorá zabezpečuje doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom užívateľa.

Dotknutá osoba je kupujúci, ktorý vyplní svoje osobné údaje pri objednávke v e-shope.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje iba vyplnením osobných údajov pri objednávke v e-shope. Prevádzkovateľ využíva osobné údaje poskytnuté pri objednávaní tovaru výhradne na účely fakturácie a spracovania objednávky, ktorej cieľom je doručenie objednávky kupujúcemu.

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané výhradne len za účelom korektného vybavenia objednávky.V prípade ak nakupuje právnicka osoba, tak sú vyžadované aj nasledujúce údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla právnickej osoby, názov právnickej osoby. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr a zabezpečenia dopravy.

Poskytnutie informácie o e-mailovej adrese neslúži na odber newslettra ani na zasielanie marketingových informácii o produktoch a službách prostredníctvom elektronickej pošty.

Dotknutá osoba má právo na na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil. Má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie a prenosnosť osobných údajov. Má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi na základe tohto súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Odvolať súhlas alebo využiť práva uvedené vyššie je možné prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu: Ing. Beáta Grittová – Elegán, Umelecké potreby, Hlavná 132, 080 01 Prešov alebo zaslaním e-mailu na adresu: umeleckepotreby@umeleckepotreby.com.


Ukáž umelecké potreby priateľom
© 2011 umeleckepotreby.com team | Naposledy aktualizované 10/08/2018